Orta təhsil müəssisələrinin inklüziv təhsilin standartlarına uyğunlaşdırılması - mövqe sənədi

Demokratik Təşəbbüslər İnstitunun (IDI) təşkil etdiyi "Gənc Liderlik-5” proqramının ikinci mərhələsində mövqe sənədinin hazırlanması üzrə praktiki iş təşkil olunmuşdur. 

Yekunda təlim  iştirakçısı "Orta təhsil müəssisələrinin inklüziv təhsilin standartlarına uyğunlaşdırılması” adlı məqalə hazırlamışdır. 

Müəllifin mövqeyini əks etdirən həmin məqalə ilə aşağıdakı keçiddən tanış ola bilərsiniz: